Exforge 5mg/160mg Pipharma Comp 98 Pip

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

De gebruikelijke dosis van Exforge is één tablet per dag.

 • Het wordt aangeraden om uw geneesmiddel iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Neem de tabletten in met een glas water.
 • U kunt Exforge met of zonder voedsel innemen. Neem Exforge niet in met
  pompelmoes/grapefruit en pompelmoessap/grapefruitsap.
Samenstelling

De werkzame stoffen in dit middel zijn amlodipine (als amlodipinebesilaat) en valsartan. Elke tablet bevat 5 mg amlodipine en 160 mg valsartan.


De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose; crospovidon type A; watervrij
colloïdaal silicium; magnesiumstearaat; hypromellose; macrogol 4000; talk, titaandioxide (E171); geel ijzeroxide (E172).

Indicatie

Exforge wordt gebruikt ter behandeling van hoge bloeddruk bij volwassenen van wie de bloeddruk
niet voldoende onder controle gehouden kan worden met uitsluitend amlodipine of valsartan.

Contra indicatie
 • U bent allergisch voor amlodipine of voor elke andere calciumkanaalblokker. Dit kan jeuk,
  roodheid van de huid of moeilijkheden om te ademhalen veroorzaken.
 • U bent allergisch voor valsartan of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Als u denkt allergisch te kunnen zijn, zeg het uw arts alvorens Exforge in te nemen.
 • U heeft ooit ernstige leveraandoeningen of galaandoeningen gehad, zoals levercirrose of
  cholestase.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger.
 • U heeft erg lage bloeddruk (hypotensie).
 • U heeft vernauwing van de aortaklep (aortastenose) of cardiogene shock (een toestand waarbij
  uw hart het lichaam niet van voldoende bloed kan voorzien).
 • U lijdt aan hartfalen na een hartaanval.
 • U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend
  geneesmiddel dat aliskiren bevat.
Details
CNK3560901
FabrikantenPi Pharma
Bijsluiter