Prezista 600mg Comp 60 X 600mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

 • 600 mg, 2 x daags, in te nemen samen met 100 mg ritonavir tweemaal daags met voedsel
 • Als geen met darunavir-resistentie geassocieerde mutaties aanwezig en in het plasma < 100.000 kopieën hiv-1-RNA per ml en >= 100 x 1 000 000 CD4+-cellen/L : 800 mg, 2 x daags, in te nemen samen met 100 mg ritonavir tweemaal daags met voedsel
 • 800 mg, 2 x daags, in te nemen samen met 100 mg ritonavir tweemaal daags met voedsel

Kinderen 12 - 17 jaar en > 40 kg

 • 800 mg, 1 x /dag, in te nemen samen met 100 mg ritonavir tweemaal daags met voedsel

Kinderen 3 - 17 jaar en > 15 kg

 • 15 - 30 kg: 375 mg Prezista/50 mg ritonavir, 2x/dag
 • 30 - 40 kg: 450 mg Prezista/60 mg ritonavir, 2x/dag
 • 40 kg

 • 600 mg Prezista/100 mg ritonavir, 2x/dag

 • Als > 12 j en geen met darunavir-resistentie geassocieerde mutaties aanwezig en in het plasma < 100.000 kopieën hiv-1-RNA per ml en >= 100 x 1 000 000 CD4+-cellen/L : 800 mg, 1 x /dag, in te nemen samen met 100 mg ritonavir eenmaal daags met voedsel

Toedieningswijze

 • Inname binnen 30 minuten na een maaltijd
 • Dosis vergete
 • Als het vergeten van een dosis Prezistaen/of ritonavir wordt opgemerkt binnen 6 uur na het normale tijdstip van inname: de voorgeschreven dosis zo snel mogelijk met voedsel innemen.
 • Als de vergeten dosis later dan 6 uur na het normale tijdstip van inname wordt opgemerkt: gemiste dosis niet meer innemen en verdergaan met het normale doseringsschema
Indicatie

HIV-1

 • Samen met een lage dosis ritonavir en in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen
 • Voor antiretroviraal (ART) naïeve volwassen patiënten
 • Of voor ART-voorbehandelde volwassenen die geen met darunavir-resistentie geassocieerde mutaties hebben en die in het plasma < 100 000 kopieën hiv-1-RNA per ml hebben en >= 100 x 1 000 000 CD4+ cellen/l
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse C).Gelijktijdig gebruik van rifampicine met PREZISTA, gecombineerd met laag gedoseerd ritonavir).Gelijktijdige toediening met het combinatieproduct lopinavir/ritonavir).Gelijktijdige toediening met plantaardige preparaten die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten).Gelijktijdige toediening van PREZISTA met een lage dosis ritonavir en werkzame stoffen die voor hun klaring sterk afhankelijk zijn van CYP3A en waarvan verhoogde plasmaconcentraties geassocieerd zijn met ernstige en/of levensbedreigende situaties. Deze werkzame stoffen zijn onder andere:- alfuzosine (alfa 1-adrenoreceptor antagonist)- amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidine, ranolazine, systemisch lidocaïne (anti-aritmica/anti-anginosa)- astemizol, terfenadine (antihistaminica)- colchicine indien gebruikt bij patiënten met nier- en/of leverinsufficiëntie (een geneesmiddel tegen jicht))- ergotalkaloïden (bv. dihydro-ergotamine, ergometrine, ergotamine, methylergonovine)- cisapride (gastro-intestinale prokinetica)- pimozide, quetiapine, sertindol (antipsychotica/neuroleptica)()- triazolam, midazolam oraal toegediend (sedativa/hypnotica) (voor voorzichtigheid met betrekking tot parenteraal toegediend midazolam, )- sildenafil indien gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie, avanafil (PDE-5-remmers)- simvastatine en lovastatine (HMG-CoA-reductaseremmers)).- ticagrelor (anti-aggregantia))

Details
CNK2597243
FabrikantenJohnson & Johnson
MerkenJohnson & Johnson
Breedte63 mm
Lengte60 mm
Diepte126 mm
Verpakkingshoeveelheid60
Bijsluiter