Zomig Nasal5 - 2 Sprays X 5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Migraine

  • Een dosis van 2,5 mg of 5 mg /aanval, zo snel mogelijk na het begin van de migraineaanval
  • Max. 2 dosissen /24u, indien symptomen binnen de 24u herbeginnen
  • Min. 2 u tussen 2 dosissen

Clusterhoofdpijn

  • 5 - 10 mg /aanval, zo snel mogelijk na het begin van de migraineaanval
  • Max. 10 mg /24u, in 1 of 2 toedieningen

Toedieningswijze

  • De volledige dosis in 1 neusgat toedienen
  • Bij clusterhoofdpijn: in het neusgat aan de niet-pijnlijke kant indien het neusgat aan de pijnlijke kant verstopt is
  • Indien een patiënt niet reageert op de eerste dosis, is het onwaarschijnlijk dat een tweede dosis effect zal hebben bij dezelfde aanval
Indicatie

Migraine

  • Migrainehoofdpijn met of zonder aura
  • Clusterhoofdpijn
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor zolmitriptan of één van de hulpstoffen.Matige of ernstige hypertensie en lichte ongecontroleerde hypertensie.Deze klasse van geneesmiddelen (5HTIB/1D receptoragonisten) werd geassocieerd met coronaire vasospasmen, met als gevolg dat patiënten met ischemisch hartlijden werden uitgesloten van klinische studies.ZOMIG Nasal zou om deze reden niet toegediend mogen worden aan patiënten met een historiek van myocardinfarct of met ischemisch hartlijden, coronaire vasospasmen (Prinzmetal angina), perifeer vaatlijden, noch aan patiënten die tekenen of symptomen vertonen die wijzen op ischemisch hartlijden.Gelijktijdige toediening van ergotamine, ergotaminederivaten (waaronder methysergide) of andere 5HT1B/1D receptoragonisten samen met zolmitriptan is tegenaangewezen).Zolmitriptan mag niet toegediend worden bij patiënten met een voorgeschiedenis van een cerebrovasculair accident (CVA) of een transiënte ischemische aanval (TIA).Zolmitriptan is tegenaangewezen bij patiënten met een creatinineklaring < 15 ml/min.

Details
CNK1766104
FabrikantenGrunenthal
Breedte88 mm
Lengte113 mm
Diepte38 mm
Verpakkingshoeveelheid2
Bijsluiter