Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Ghekiere

Tervuursesteenweg 528

1982 Zemst Elewijt

Hoofdapotheker: Katty Ghekiere

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0448.168.011

Machtigingsnummer APB: 231801

Telefoonnummer: 015 61 21 44

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.